หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฐานข้อมูล : IEEE Computer Society Digital Library สามารถเข้าใช้ได้แล้ว
ฐานข้อมูล : IEEE Computer Society Digital Library สามารถเข้าใช้ได้แล้ว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-16 09:52:14

ฐานข้อมูล : IEEE Computer Society Digital Library สามารถเข้าใช้ได้แล้ว

        บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://library.ssru.ac.th/page/ieee หรือที่ https://www.computer.org/csdl/home