หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ !! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 12.00 น.
ประกาศ !! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 12.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-20 14:17:33

ประกาศ!! 

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 

  • เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 12.00 น.


 >> โดยใช้ ทางเข้า-ออก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

*** เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอย