หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ คุณสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐก
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ คุณสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-10 15:54:24


        วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ คุณสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13 ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)