หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบหนังสือให้กับ นายสุชล สุขเกษม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบหนังสือให้กับ นายสุชล สุขเกษม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-10 15:57:22


        วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบหนังสือให้กับ นายสุชล สุขเกษม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม และคุณถาวร คุณชื่น ครู กศน.ตำบลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหนังสือไว้อ่านเพื่อหาความรู้และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป