หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.00 น.
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-21 09:58:48


ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  >> เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.00 น.

*** เนื่องด้วยบุคลากรศูนย์วิทยบริการเข้าร่วมประชุมรับฟังนโนบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

---------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246