หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร
“วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-13 10:17:45

“วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Academic Information and Technology

  • ISSN : 2730-2199 (Print)

  • ISSN : 2821-9414 (Online)

        แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์วารสาร จาก http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT เป็น https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru 


ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป