หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การ-เปิดปิด บริการของ ศูนย์วิทยบริการ
การ-เปิดปิด บริการของ ศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-21 10:12:38

ศูนย์วิทยบริการ

 >> ปิดให้บริการ
   • 13 กรกฎาคม 65 (วันอาสาฬหบูชา)
   • 14 กรกฎาคม 65 (วันเข้าพรรษา)
   • 15 กรกฎาคม 65 (วันหยุดราชการ)


>> เปิดบริการ
   • วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 65
   • เวลา 9.00 - 17.00 น.