หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาเริ่มต้นวันดีๆ สิ่งดีๆ ด้วยการกราบขอพร รดน้ำญาติผู้ใหญ่ในบ้านตามหลัก social distancing
มาเริ่มต้นวันดีๆ สิ่งดีๆ ด้วยการกราบขอพร รดน้ำญาติผู้ใหญ่ในบ้านตามหลัก social distancing

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-20 12:42:17

        สงกรานต์ปีนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 อยู่ มาเริ่มต้นวันดีๆ สิ่งดีๆ ด้วยการกราบขอพร รดน้ำญาติผู้ใหญ่ในบ้านตามหลัก social distancing เว้นระยะห่างกันโทรศัพท์หรือ VDO Call ส่งสติ๊กเกอร์สงกรานต์ไปหาญาติผู้ใหญ่ที่อยู่บ้าน แทนการเดินทางไปหา


        สงกรานต์นี้มาร่วมมือกัน ลดการรวมกลุ่มพบปะกันในหมู่เครือญาติ เพื่อป้องกันการนำเชื้อมาแพร่สู่ญาติผู้ใหญ่ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อพวกเราทุกคนกัน