หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 12 “ข้าราชการจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคมและประชาชน”
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 12 “ข้าราชการจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคมและประชาชน”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-16 13:04:29

หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 12 

“ข้าราชการจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคมและประชาชน”

        คุณกุลวัฒน อิมะไชย์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


สามารถอ่านหนังสือมีชีวิตดิจิทัล ได้ที่ >> https://library.ssru.ac.th/page/hmlib

สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246