หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด ได้รับรางวัล Good Practice Awards ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู
วันที่ 15 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด ได้รับรางวัล Good Practice Awards ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-15 13:57:30


        วันที่ 15 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด ได้รับรางวัล  Good Practice Awards ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"  จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “แนวทางการให้บริการของห้องสมุดในยุค new normal ” เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ อาจาย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet