หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดบริการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566
ประกาศ!! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดบริการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-16 15:51:08

ประกาศ!! 

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ปิดบริการ

      วันที่ 17 พฤษภาคม 2566  (วันพืชมงคล)


เปิดให้บริการ

      วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 20.00 น.


  >>>> โดยใช้ ทางเข้า-ออก ชั้นลอยอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ