หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ นายสหรัฐ ลักษณะสุต ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ นายสหรัฐ ลักษณะสุต ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-17 22:19:08


        วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ 

        นายสหรัฐ ลักษณะสุต ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 14 ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)