หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการ
ประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-17 14:00:44


        วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ จัดประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการของห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 Conference Room 2


อ้างอิง :  https://arit.ssru.ac.th/th/news/view/arit1610613?fbclid=IwAR1IXsXOJXY4p8ipobsiAO0TgmayGbpgqQWTnAB7EF0_FMtVkgFlATL5dYs