หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัย ที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเกษตร เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคัดแยกมะขามหวานด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัย ที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเกษตร เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคัดแยกมะขามหวานด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-21 10:08:24

        ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัย ที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเกษตร  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคัดแยกมะขามหวานด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ จาก วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

        วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 และวารสารปรากฏอยู่ใน Google Scholar


• ส่งบทความตีพิมพ์ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ >> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

• สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

• 021601155, 1249

• jait@ssru.ac.th