หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารและตรวจวัดการใช้พลังงาน
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารและตรวจวัดการใช้พลังงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-20 15:18:16


        วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารและตรวจวัดการใช้พลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังในอาคาร ปีที่ 6  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 33 )