หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Hibrary
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Hibrary

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-24 16:08:13


        วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Hibrary ระบบห้องสมุดออนไลน์ สำหรับผู้ใช้งานห้องสมุด ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) นิตยสาร นวนิยาย ระดับคุณภาพมากมาย ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ