หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-17 12:32:12

        ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือมีชีวิตดิจิทัล ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจ

 หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13

        สุชล สุขเกษม ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม กับหนังสือที่มีชื่อว่า “ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน”


สามารถอ่านหนังสือมีชีวิตดิจิทัล ได้ที่ : https://library.ssru.ac.th/page/hmlib

สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246