หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
นที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-29 16:45:16


        วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet