หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำเพจ Facebook วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT
แนะนำเพจ Facebook วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-29 13:43:24

แนะนำเพจ Facebook  วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT 

https://bit.ly/3mEGcU8


สามารถรับรู้ข่าวสารของวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

Journal of Academic Information and Technology (JAIT)

ISSN : 2730-2199

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 สามารถอ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ www.jait.ssru.ac.th


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246