หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 22 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ประชุมสรุปการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)
22 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ประชุมสรุปการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-30 10:20:49


        22 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  ประชุมสรุปการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

        และเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดทำและเปิดรับบทความของวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับถัดไป  ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ศูนย์วิทยบริการ