หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-30 15:28:50

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2565  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี