หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis, Elsevier และสำนักพิมพ์ต่างๆ
สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis, Elsevier และสำนักพิมพ์ต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-18 12:39:05

        "สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis, Elsevier และสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยเมื่อสืบค้นคำค้นแล้วจะลิงค์ไปหาเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร รายงานการประชุมนั้นๆ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลเฉพาะด้าน COVID-19 กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล ProQuest "

โดยสามารถเข้าใช้งานที่ https://search.proquest.com/coronavirus
การใช้งานนอกสถาบันสามารถใช้งานได้ผ่านระบบ VPN (https://vpn.ssru.ac.th)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : m.me/ssru.library