หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > เลือดกรุ๊ป B หรือกรุ๊ปไหนๆ ก็มารวมกันตรงนี้
เลือดกรุ๊ป B หรือกรุ๊ปไหนๆ ก็มารวมกันตรงนี้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-01 10:43:10

เลือดกรุ๊ป B หรือกรุ๊ปไหนๆ ก็มารวมกันตรงนี้

ศาสตร์แห่งกรุ๊ปเลือดหลากหลายเรื่องราว รออยู่ที่ศูนย์วิทยบริการ


  • นิสัยแบบนี้เลือดกรุ๊ป B แน่ๆ  /  จาเมะ จาเมะ ; เป้ย จุลศักดิ์ศรีสกุล, แปล  (2552) พ จ313น

  • กรุ๊ปเลือดอ่านคน  /  ยี่สิบเจ็ดกุมภ์  (2534) 133.33 ย

  • อร่อยตามกรุ๊ปเลือด  (2557) 641.563 อ383

  • เล่าเรื่องเลือด โดยหมอโรคเลือด  /  วิเชียร มงคลศรีตระกูล  (2550) 612.11 ว559ล

  • รู้เขา--รู้เรา รู้ด้วยกรุ๊ปเลือด  /  โนมิ โทชิมะสะ ; มาลัย โยเนดะ, แปล  (2539) 133.33 ท829ร

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ