หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันแรงงานหรือ May day หรือ Labor Day
วันแรงงานหรือ May day หรือ Labor Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-01 11:14:18


        วันแรงงานหรือ May day หรือ Labor Day เกิดขึ้นเพื่อระลึกถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์และสวัสดิการของแรงงานทั่วโลก และให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในประเทศไทยเริ่มมีการพูดถึงวันแรงงานแห่งชาติ หรือเดิมเรียกว่าวันกรรมกรมาตั้งแต่ พ.ศ 2475 แต่เพิ่งได้กำหนดให้เป็นวันหยุด (ที่มิใช่วันหยุดราชการ) ในปี 2517
        สำหรับกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติจะเป็นการเคลื่อนไหวจากสหภาพแรงงานต่างๆ ที่จะมีโอกาสเดินขบวนเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและค่าจ้าง สะท้อนปัญหาของแรงงานให้สังคมได้รับทราบ