หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร: ดวงดาว แห่งโลกวรรณกรรม
หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร: ดวงดาว แห่งโลกวรรณกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-01 12:48:25


หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร: ดวงดาว แห่งโลกวรรณกรรม

        หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร เจ้าของนามปากกา "ดวงดาว" ทรงเป็นพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี กับหม่อมช้อย กัลยาณมิตร
        ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในพระบรมมหาราชวัง และโรงเรียนอัสสัมชัญ ต่อมาพระบิดาทรงจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนพิเศษที่วัง มีความเชี่ยวชาญกีฬาทรงม้า วิชาดนตรีทั้งไทยและสากล ทรงโปรดการอ่านหนังสือ อันเป็นแรงบันดาลใจให้นิพนธ์นิยายต่างๆ ในเวลาต่อมา
        นวนิยายเรื่องแรกที่หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดมประวิตรนิพนธ์ได้แก่เรื่อง คำอธิษฐานของดวงดาว ลงพิมพ์ในประชาชาติวันอาทิตย์ โดยใช้นามปากกา บังใบ และเปลี่ยนมาใช้ "ดวงดาว" กับผลงานต่อๆ มา เช่น ระเริงไพร อยู่เพื่อรัก ข้ามฝั่งวารินทร์ ใจเดียว แพรชมพู เหนือพื้นพสุธา ครั้งหนึ่งในชีวิตดาวรุ่ง ผยอง โดมไพร เชลยศักดิ์ ชายโฉด ตะวันตรง วสันต์ทราย เคหาสน์สีแดง
        ผลงานส่วนใหญ่ของดวงดาวเป็นนิยายรักโรแมนติก แต่ก็แฝงเรื่องราวของชนชั้น ศักดินา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้ในฉากหลังเสมอ
        หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดมทรงได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลนราธิปครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2544 และได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น "บูรพศิลปิน" ในปี พ.ศ. 2559
        หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระอาการเส้นโลหิตในสมองตีบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สิริชันษา 90 ปี นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลประวิตร

คอลเล็กชัน “ดวงดาวแห่งโลกวรรณกรรม” จากศูนย์วิทยบริการ
ผยอง / ดวงดาว (2543) น ด171ผ
เชลยศักดิ์ / ดวงดาว (2534) น ด171ช

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ