หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 2​ พฤศจิกายน ค.ศ. 1986 สถานีโทรทัศน์ BBC แพร่ภาพออกอากาศเป็นครั้งแรก
2​ พฤศจิกายน ค.ศ. 1986 สถานีโทรทัศน์ BBC แพร่ภาพออกอากาศเป็นครั้งแรก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-02 11:36:18


2 พฤศจิกายน

        BBC เป็นช่องโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร เริ่มการแพร่ภาพในชื่อ BBC Television Service และเป็นบริการโทรทัศน์ทั่วไปแห่งแรกของโลกที่มีความละเอียดของภาพระดับสูง