หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ไม่เห็นก็อ่านได้ อักษรเบรลล์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตา
ไม่เห็นก็อ่านได้ อักษรเบรลล์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-04 15:34:12

ไม่เห็นก็อ่านได้ อักษรเบรลล์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตา

        อักษรเบรลล์ (Braille) เป็นตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางสายตา มีลักษณะเป็นกลุ่มของจุดนูนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ใช้ปลายนิ้วสัมผัสในการอ่าน ซึ่งอักษรเบรลล์ขนาด 1 เซลล์ จะประกอบไปด้วยปุ่มนูนเล็กๆ จำนวน 6 ปุ่ม วางอยู่ในลักษณะต่างๆ กันตามที่กำหนด ใช้แทนตัวอักษรปกติ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับประเทศไทย มีการกำหนดรหัสขึ้นเพื่อแทนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไทยโดยเฉพาะ

นิทานภาพเรื่องคาวี ฉบับอักษรเบรลล์ / ทิพวัน บุญวีระ ; วาดภาพ นภพงศ์ กู้แร่ (2545-2549) 398.2 ท479น  
  - การอ่าน เขียน พิมพ์ อักษรเบรลล์ / สมทรง พันธ์สุวรรณ (2538) 371.911 ส251ก

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.