หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-11 14:38:48


        สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  ได้ริเริ่มการบูรณะตกแต่งอาคารหมายเลข 1 ถนนราชดำเนินกลาง ถัดจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเสมือนเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ให้เป็น อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

        เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ผ่านรูปแบบ Edutainment สื่อผสมเสมือนจริง เป็นการเรียนรู้แบบ Interactive Self – learning

        สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ 

        นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย ชวนให้เพลิดเพลินกับการอ่าน 

        ห้องสมุดยังมีบริการ สื่อมัลติมีเดีย เกมมัลติมีเดีย และอินเทอร์เน็ต และยังให้บริการห้องเงียบ สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการความสงบเป็นพิเศษ

        ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00-16.30 น. ค่าเข้าใช้ครั้งละ 20 บาท หรือเป็นสมาชิกรายปีในราคา 100 บาทต่อปี

อ้างอิง : http://www.nitasrattanakosin.com/home.php?lang=th