หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 5​ พฤศจิกายน ค.ศ. 1943 นครวาติกันถูกทิ้งระเบิดจากกองกำลังทางอากาศไม่ทราบฝ่ายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
5​ พฤศจิกายน ค.ศ. 1943 นครวาติกันถูกทิ้งระเบิดจากกองกำลังทางอากาศไม่ทราบฝ่ายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-05 11:30:17


5 พฤศจิกายน

        นครวาติกันถูกยกให้เป็นพื้นที่เป็นกลาง และให้ความเคารพจากกองกำลังทั้งสองฝ่าย แต่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนครวาติกันยังถูกทิ้งระเบิดโดยความผิดพลาดถึงสองครั้ง ทั้งในในปี 1943 ซึ่งทำความเสียหายให้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต และปี 1944 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย