หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือหมวด 900 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
หนังสือหมวด 900 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-07 10:38:29


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้บริการและจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นหา

        หนังสือหมวด 900 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวดย่อย ดังนี้

   900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

   910 ภูมิศาสตร์

   920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

   930 ประวัติศาสตร์โลกโบราณ (ถึงประมาณ ค.ศ. 499)

   940 ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป

   950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

   960 ประวัติศาสตร์ทวีปแอฟริกา

   970 ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

   980 ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

   990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก และบริเวณนอกโลก

        หนังสือหมวด 900 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วยตนเอง ที่บริเวณชั้นสาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะมีสัญลักษณ์เป็นเทปสีดำที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 900 เช่น

   • "สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น / ไกรฤกษ์ นานา (2549) 915.96 ก976ส

   •สตีฟ จ็อบส์ / วอลเตอร์ ไอแซคสัน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์...[และคนอื่น ๆ], แปล ; สุทธิชัย หยุ่น, บรรณาธิการ (2554) 920 จ194อ

   • A history of western society / Mckay, John P ; Hill, Bennet D. (1995) 940 M478H

   • ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น : เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นภายใน 1 วัน = History of Japan / รงรอง วงศ์โอบอ้อม (2560) 952 ร 115ป

   • A people and a nation : a history pf the United States / Norton, Mary Beth (1994) 973 P420

   • The Incas / D'Altroy, Terence N (2015) 985.019 D152I

   • สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร = Bangkok the city of angels/ กองการท่องเที่ยว สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (2548) 915.9311 ส314

   • นางพญาฮองไทเฮา / น.ม.ส. (2556) 923.151 น111น

   • Studies in Thai history : collected article / Wyatt, David K (1994) 959.302 W975S


เรื่องและภาพประกอบโดย : วิศรุต อินทะเตชะ