หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > มังกร สัตว์วิเศษที่เป็นทั้งเทพและปิศาจ
มังกร สัตว์วิเศษที่เป็นทั้งเทพและปิศาจ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-08 10:29:51

มังกร  สัตว์วิเศษที่เป็นทั้งเทพและปิศาจ

        มังกร เป็นสัตว์วิเศษที่ปรากฏตัวในหลายวัฒนธรรมทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ความเชื่อเรื่องมังกรของตะวันออกหรือเอเชียปรากฏเด่นชัดในวัฒนธรรมจีนและแพร่หลายไปยังเกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม มีลักษณะเป็นงูไม่มีปีกแต่บินหรือเหาะได้ มีฐานะเป็นเทพ สามารถประทานพรหรือให้ความช่วยเหลือกับมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องฝนและน้ำ ในขณะที่มังกรของฝั่งตะวันตกหรือยุโรปจะมีลักษณะคลายงูแต่มีขา มีปิก บินได้ และพ่นไฟได้ มังกรในโลกตะวันตกถูกยกให้เป็นตัวแทนของโลกมืด ความชั่วร้ายที่วีรบุรุษต้องเอาชนะ


#SSRUlibraryRecommendation
   • ตำนานมังกร / คอสมอส ((2544)) 398.469 ค199ต
   • เล่าเรื่องมังกร / ส. พลายน้อย (2531) 398.2 ส113ล
   • ทวยเทพและตำนานสัตว์ประหลาดกรีก-โรมัน / ดอกเตอร์โนว์ (2557) 292.13 ด261ท
   • สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย กรีก-โรมัน / ดร. โนว์ : เรียบเรียง (2556) 398.465 ส572
   • สัตว์พิสดารจากเทพนิยาย / คอสมอส (2556) 398.4 ค229ส
   • สัตว์หิมพานต์ : จินตนาการแห่งแดนทิพย์ = Himavanta Beings : Imagination of the Wonderland / สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ (2555) 704.9432 ส876ส
   • สรรพสัตว์ในหิมพานต์ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล (2545) 704.9432 ศ861ส
   • สัตว์ในหิมพานต์ / อุดม ดุจศรีวัชร (2537) 398.469 อ785ส
Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.