หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันมหาสมุทรโลก : World Ocean Day
วันมหาสมุทรโลก : World Ocean Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-09 09:24:12

วันมหาสมุทรโลก : World Ocean Day


        เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในมหาสมุทร  คณะกรรมการสมุทรศาสตร์ระหว่างชาติของยูเนสโก (IOC) ได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายมหาสมุทรโลกมาตั้งแต่ปี 2545 ในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมหาสมุทรในวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี

        "Revitalization: collective action for the ocean" เป็นธีมสำหรับวันมหาสมุทรโลก 2022 ซึ่งกำหนดขึ้นโดย UN Decade of Ocean Sciences

        มหาสมุทรครอบคลุมมากกว่า 70% ของโลก เป็นแหล่งชีวิตสนับสนุนการยังชีพของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมดบนโลก

        มหาสมุทรผลิตออกซิเจนอย่างน้อย 50% ของโลก เป็นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่ของโลก และเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับผู้คนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก มหาสมุทรยังเป็นกุญแจสำคัญต่อเศรษฐกิจ มีคนประมาณ 40 ล้านคนถูกจ้างงานโดยอุตสาหกรรมในมหาสมุทรภายในปี 2030

Even though all its benefits, the ocean is now in need of support.

        จำนวนปลาขนาดใหญ่หมดลง 90% และแนวปะการัง 50% ถูกทำลาย 80% ของของเสียในมหาสมุทรมาจากฝีมือของมนุษย์

        มนุษย์กำลังแย่งชิงจากมหาสมุทรมากกว่าที่จะชดเชยได้ เราจึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสมดุลใหม่กับมหาสมุทร ฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาและนำชีวิตใหม่มาสู่มหาสมุทร

        โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองแบบไฮบริดครั้งแรกในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนิวยอร์ก โดยจะเน้นที่ธีมปี 2022 ของ "การฟื้นฟู: การทำงานร่วมกันเพื่อมหาสมุทร" เพื่อเผยให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของมหาสมุทรและความสำคัญของมหาสมุทรต่อมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมดบนโลก