หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล
9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-09 10:06:11        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

        พระราชสมภพวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี และกษัตริย์พระองค์แรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในขณะที่มีพระชนมายุ 9 พรรษา โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์บริหารราชการแผ่นดินแทนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ ขณะนั้นทรงประทับและทรงศึกษา ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดรัชกาลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเพียง 2 ครั้ง

        ในระหว่างครองราชย์ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานด้านการศาสนาและการศึกษา เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล หน่วยทหาร สถานที่สำคัญต่างๆ และทรงริเริ่มประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท

        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ระยะเวลาครองราชย์ 11 ปี 99 วัน พระชนมายุ 19 พรรษา