หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 9​ พฤศจิกายน พ.ศ. 1954 ประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส
9​ พฤศจิกายน พ.ศ. 1954 ประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-09 14:52:11


9 พฤศจิกายน

        กัมพูชา หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ลาว เวียดนาม และอ่าวไทย มีประชากรกว่า 15 ล้านคน เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ