หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : ATK ควรรู้ตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง
รู้สู้โควิด : ATK ควรรู้ตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-10 12:37:56

        ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ATK (Antigen Test Kit) ให้ได้ผลอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควรเลือกชุดตรวจที่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. และระบุอย่างชัดเจนว่าสำหรับทดสอบด้วยตนอง (Home use/Home test/Self test)

        ชุดตรวจโควิดด้วยตนเองมีทั้งแบบตรวจด้วยน้ำลายและตรวจผ่านโพรงจมูก บางยี่ห้อสามารถใช้ตรวจได้ทั้งสองอย่าง โดยผู้ใช้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ชุดตรวจด้วยน้ำลาย

   • งดอาหาร เครื่องดื่ม งดสูบบุหรี่ก่อนตรวจอย่างน้อย 30 นาที

   • เก็บน้ำลายให้ถึงขีดที่กำหนด

ชุดตรวจผ่านโพรงจมูก

    • แยงจมูกตามความลึกที่กำหนดในวิธีใช้งาน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2-2.5 เซนติเมตร

    • หมุนไม้ในรูจมูกอย่างน้อย 4 รอบหรือ 15 วินาที

    • การรอผลตรวจ ให้จับเวลาประมาณ 15-30 นาที

ข้อควรระวังกับชุดตรวจทั้งสองแบบ

    • ห้ามใช้ชุดตรวจที่ซองบรรจุชำรุด หรือเก็บรักษาอย่างไม่เหมาะสม

    • ตรวจดูวันหมดอายุก่อนใช้

    • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังการตรวจ

หากผลตรวจเป็นบวก

    • ติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา (บัตรทอง, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ)

หากผลตรวจเป็นลบ

    • สังเกตุอาการ อาจมีการตรวจซ้ำ

    • ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ อาจจะมีการแยกกักตัวเองก่อนตรวจซ้ำ

ชุดตรวจที่ใช้แล้วต้องทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไปยังผู้อื่น

ติดตามข่าวสารโควิด 19 เพิ่มเติมได้ที่ : www.thaihealth.or.th