หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > อิเคบานะ ความงามที่มากกว่าดอกไม้และแจกัน
อิเคบานะ ความงามที่มากกว่าดอกไม้และแจกัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-11 13:43:17

        อิเคบานะ (Ikebana) เป็นศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากจีน โดยเริ่มจากการจัดดอกไม้เพื่อบูชาพระ ก่อนจะนำมาใช้ในการจัดบ้านเรือนและประดับในพิธีชงชา

        พื้นฐานของอิเคบานะคือความสมดุลและความกลมกลืนกับธรรมชาติ อิเคบานะเรียกดอกไม้เป็น 3 กิ่ง คือ ชิน โซเอะ และไท 

   ชิน คือ กิ่งตั้งตรงที่ยาวที่สุดสื่อถึงสวรรค์ 

   โซเอะ กิ่งยาวปานกลางเป็นตัวแทนของมนุษย์ 

   ไท กิ่งสั้นที่สุด ตัวแทนของผืนดินและธรรมชาติ

        ความสัมพันธ์ของจักรวาลจะถูกเล่าในแจกันผ่านกิ่งทั้งสามแบบ ซึ่งมักนิยมจัดโดยใช้กิ่งจำนวนคี่ เพื่อให้รูปทรงดอกไม้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

        ปัจจุบันคนญี่ปุ่นยังนิยมจัดอิเคบานะในพิธีชงชาและฝึกฝนเป็นศิลปะบำบัดเพื่อให้ใจสงบ เชื่อว่าการจัดดอกไม้ท่ามกลางความเงียบทำให้จิตนิ่ง จดจ่ออยู่กับปัจจุบันตรงหน้าทำให้มองเห็นความงามที่แท้จริงของธรรมชาติ เกิดความสงบ ผ่อนคลาย ผ่านการผลิบานและโรยราของดอกไม้และชีวิต

คอลเลคชั่น “Flower Arrangement” คัดสรรจากศูนย์วิทยบริการ

• Chihuly ikebana  /  Ann Enomot & Janna Giles  (c2010) 730.92 E59C

• Ikebana : step-by-step Japanse flower arrangement  /  Reiko Takenaka  (2000) 745.92252 T136I

• การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น อิเคบะนะ  /  โดย เกศินี ปายะนันทน์  (2531) 745.92252 ก822ก

• จัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น50 แบบ  /  พิมพ์ชนก เพียรประดิษฐ์, เรียบเรียง  (2541) 745.92 พ715จ

• The flower appreciation society : an A to Z of all things floral  /  Anna Day and Ellie Jauncey ; illustrated by Anna Day  (2015) 582.1303 D273F

• Art flowers : contemporary floral designs & installations  /  Olivier Dupon  (c2014) 745.92 D937A

• Decorate with flowers : creative arrangements styling inspiration container projects design tips  /  Holly Becker & Leslie Shewring  (c2014) 745.922 B395D

• About flowers  /  Lut Verkinderen ; Photography Caroline Monthaye  (2013) 745.92 V519A