หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > George Peabody Library: one of the 6 most beautiful libraries in the world.
George Peabody Library: one of the 6 most beautiful libraries in the world.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-11 15:59:55


George Peabody Library: 1 ใน 6 ห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก

ห้องสมุดจอร์จ พีบอดี้, บัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยทุนก่อสร้างสามแสนเหรียญจากจอร์จ พีบอดี้ นักการเงินการธนาคารที่ต้องการให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นวิหารแห่งความรู้ของชาวบัลติมอร์

ห้องสมุดถูกจัดให้เป็นห้องสมุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการตกแต่งภายในสไตล์โกธิค ห้องโถงขนาดใหญ่สูง 61ฟุต ล้อมรอบด้วยระเบียงเก็บหนังสือ 5 ชั้นที่อัดแน่นด้วยหนังสือกว่า 300,000 เล่มในชั้นหนังสือสีดำสนิท และพื้นหินอ่อนสีขาวสลับดำ

คอลเล็กชั่นของห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นวิทยาการในศตวรรษที่ 19 ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านศาสนา ศิลปะอังกฤษ สถาปัตยกรรม ภูมิประเทศ และประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และวรรณคดีอเมริกัน ภาษาและวรรณคดีโรแมนติก ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ การสำรวจและการเดินทาง ปัจจุบันห้องสมุดดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

ห้องสมุดให้บริการทั้งกับนักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าพื้นที่จัดงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ในราคาครั้งละประมาณ 164,300 - 300,000 บาท