หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 13 มีนาคม วันช้างไทย
13 มีนาคม วันช้างไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-13 10:51:02


        ช้างนับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยมาช้านาน โดยเฉพาะกับสถาบันกษัตริย์ที่จัดให้ช้างเผือกเป็นหนึ่งในเครื่องมงคลแห่งสัปตรัตนะ หรือแก้ว 7 ประการอันเป็นเครื่องหมายของจักพรรดิ
        ปัจจุบัน ช้างเผือก ถูกประกาศใช้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ และเป็นวลีใช้เรียกผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งแต่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกลก่อนถูกค้นพบ

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ