หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หมวดที่ 7 หรือหมวด 700 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศิลปะ ทั้งวิจิตรศิลป์และมัณฑนศิลป์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย
หมวดที่ 7 หรือหมวด 700 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศิลปะ ทั้งวิจิตรศิลป์และมัณฑนศิลป์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-13 15:51:59


        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่าการจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้ที่สันปกเพื่อให้สะดวกในการค้นหา โดยศูนย์วิทยบริการใช้ระบบการจัดหมู่แบบทศนิยมของดิวอี้ในการจัดเก็บหนังสือ ระบบนี้จะจัดแบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น 10 หมวดด้วยกัน
        หมวดที่ 7 หรือหมวด 700 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศิลปะ ทั้งวิจิตรศิลป์และมัณฑนศิลป์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย เพื่อระบุสถานที่จัดเก็บหนังสือได้จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แก่

   • 700 ปรัชญาและทฤษฎีทางศิลปะ ความงามในศิลปะ หนังสือรวมภาพศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์
   • 710 ภูมิสถาปัตย์
   • 720 สถาปัตยกรรม
   • 730 ประติมากรรม ศิลปะทรงรูป
   • 740 การวาดเส้น มัณฑนศิลป์ ศิลปะตกแต่ง เครื่องเรือน
   • 750 จิตรกรรม
   • 760 ภาพพิมพ์ เลขนศิลป์ กราฟิกอาร์ต
   • 770 การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์
   • 780 ดนตรี
   • 790 ศิลปะการแสดง นันทนาการ เกม กีฬา
        หนังสือหมวด 700 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีเขียวเข้มเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก
หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 700 เช่น
  • สุนทรียศาสตร์ ตะวันตก = Western aesthetics / ไพโรจน์ ชมุนี (2559) 701.17 พ992ส
  • Museum treasures of Southeast Asia (2003) 709.59 M986
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เชษฐ์ ติงสัญชลี (2560) 709.54 ช721ป
  • Foundations of landscape architecture ; integrating form and space using the language of site design / Norman K. Booth (c2012) 712 B725F
  • City catalyst : architecture in the age of extreme urbanisation / Edited by Alexander Eisenschmiot (2012) 720 C581
  • Sculpture / Mary-Jane Opie (1994) 730 O161S
  • Cut and fold techniques for promotional materials / Paul Jackson (2013) 736.98 J13C
  • วาดเส้นกายวิภาคสไตล์ญี่ปุ่น : เจาะลึกโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ / เขียนโดย ฮิโรชิ มิซาวะ ; บรรณาธิการ สึบุระ คาโดมารุ (2562) 743.4 ม568ก
  • The flower chef : a modern guide to do-it-yourself floral arrangements / Carly Cylinder ; Edited by Amara Holstein (c2016) 745.92 C996F
  • Kitchen & materials : wood laminate steel / Editor Josep Maria Minguet (c2015) 747.79 K62
  • Desire : the shape of things to come / Edited by Robert Klanten...[et al.] (2008) 749 D458
  • Painting wild landscapes in watercolour / David Bellamy (2005) 751.422 B433P
  • ถ่ายภาพให้มีพลัง = The power of image / นคเรศ รังควัต (2562) 771 น114ถ
  • A history of western music / Grout, Donald Jay (1988) 780.9 G882A
  • Theatre studies : the basics / Robert Leach (c2013) 792 L434T