หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-14 20:06:27


        ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย

        แหล่งศึกษาค้นคว้าเฉพาะทางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแห่งนี้ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2545

        ภายในห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 10,000 รายการ เช่น หนังสือด้านธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ โลหะวิทยา การผลิตและการออกแบบเครื่องประดับ การตลาด รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

        รวมถึงวารสารและนิตยสารจากทั้งในและต่างประเทศ โดยกว่า 80% ของนิตยสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดแห่งนี้

        นอกจากนี้ยังจำหน่ายเอกสารวิชาการจากศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน เช่น เอกสารวิชาการด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศต่างๆ คู่มือเลือกซื้อพลอยสี Gemstone buying guide และหนังสือ Ruby & Sapphire: A Collector’s Guides

เปิดให้วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. บุคคลภายนอกมีค่าเข้าใช้บริการครั้งละ 20 บาท

อ้างอิง :  https://elibrary.git.or.th