หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านจิตรกรรมไทย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านจิตรกรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-15 11:00:45


        อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านจิตรกรรมไทย เช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทั้งงานสถาปัตถยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย

        เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554

        ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ อาจารย์เฉลิมชัยจะมีอายุครบ 68 ปี ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง และได้ประกาศหยุดทำงานศิลปะแล้วเพื่อใช้เวลากับการพักผ่อนและท่องเที่ยว

   • 23 ปี จิตรกรรมไทย : เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 2519-2541 / อัจฉราวดี สุดประเสริฐ, บรรณาธิการ (2541) 759.9593 ฉ417ย
   • ไม่ธรรมดา เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (2549) 759.9593 พ876ม
   • นานาทัศนะจาก ศิลปาธร ปี พ.ศ. 2548 = Numerous perpectives from Silapathorn artists 2004 / บรรณาธิการ ขนิษฐา จิรวิริยวงศ์ (2548) 927.09593 น468

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ