หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : อาการสมองเสื่อมหลังโควิด
รู้สู้โควิด : อาการสมองเสื่อมหลังโควิด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 10:17:09


        หลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยหลายรายพบว่าร่างกายไม่แข็งแรงเท่าเดิม หรือมีอาการป่วยคล้ายกับขณะติดเชื้ออยู่ โดยเฉพาะความผิดปกติของปอด และหัวใจ ที่ทำงานได้ไม่ดีเหมือนก่อน
        ผู้ป่วยบางรายได้รับผลกระทบหลังติดเชื้อโควิดเป็นอาการสมองเสื่อมถอย ในช่วง 1-6 เดือนหลังจากติดเชื้อโควิด 19 เป็นภาวะที่สมรรถภาพการทำงานของสมองถดถอย ส่วนมากในด้านสมาธิ ทักษะในการตัดสินใจ การวางแผน และความจำระยะสั้น โดยจะมีอาการรู้สึกสมองล้า ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน หรือการเข้าสังคม ทำให้ส่งผลเสียในระยะยาวได้
        ผู้ที่มีความเสี่ยงกับอาการสมองเสื่อมถอย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมหลายอย่าง เมื่อเกิดการติดเชื้อโควิด 19 แบบเฉียบพลันและมีอาการรุนแรง จะทำให้มีภาวะขาดออกซิเจน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล มีอาการทางระบบประสาทและสมองเสื่อมถอย
        ซึ่งอาการสมองเสื่อมถอยสามารถดีขึ้นเองได้เมื่อเวลาผ่านไป การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง กินอาหารดีและมีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นสมอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกสมาธิ หรืองานอดิเรกที่สร้างความผ่อนคลาย จะช่วยให้สมองและระบบประสาทฟื้นตัวและกลับมาเป็นปกติได้เร็วและดียิ่งขึ้น
        สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมหลาย ๆ อย่าง ควรติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง หากอาการไม่ดีขึ้นใน 6 เดือน ควรพบแพทย์ใกล้บ้านหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา