หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดจะพาย้อนยุค เพื่อไปดูพัฒนาการของอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อว่า "ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี"
ห้องสมุดจะพาย้อนยุค เพื่อไปดูพัฒนาการของอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อว่า "ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-15 14:08:18

        วันนี้ ห้องสมุดจะพาย้อนยุค เพื่อไปดูพัฒนาการของอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อว่า "ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี"  เชื่อว่า หลาย ๆ ท่าน คงเคยเดินผ่านอาคารหลังนี้ แต่ทราบไหมว่า อาคารหลังนี้ มีพัฒนาการมาแล้ว 4 รูปแบบ ดังนี้

   รูปแบบที่ 1 ศาลพระภูมิล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนาม (ก่อนปี พ.ศ. 2507) 

   รูปแบบที่ 2 ศาลปราสาทยอดเหม โดยกำหนดชื่อว่า ศาลปราสาทพระนาง (ปี พ.ศ. 2507)

   รูปแบบที่ 3 ศาลปราสาทยอดเหม 3 ยอด (ปี พ.ศ. 2537)

   รูปแบบที่ 4 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (รูปแบบปัจจุบัน)

        จากสารสนเทศจดหมายเหตุดังกล่าว ย่อมทำให้เห็นพัฒนาการของอาคารหลังนี้ และตอบคำถามได้ว่า ทำไม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องจัดสร้างอาคารสถานที่เคารพ ณ พื้นที่แห่งนี้ คำตอบก็คือ เพราะพื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของศาลที่เคารพคู่สวนสุนันทามาแต่เดิม นั้นเอง