หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันครู เป็นโอกาสสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละประเทศจะมีวันครูและกิจกรรมเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป
วันครู เป็นโอกาสสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละประเทศจะมีวันครูและกิจกรรมเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-16 12:01:51


        วันครู เป็นโอกาสสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละประเทศจะมีวันครูและกิจกรรมเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป

        โดยประเทศไทยถือวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับสังคม

        นอกจากวันครูแห่งชาติ ยังมีการฉลองวันครูโลกในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีอีกด้วย

................

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ