หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > แผลเก่า แผลรัก แผลรอ กับ ไม้ เมืองเดิม
แผลเก่า แผลรัก แผลรอ กับ ไม้ เมืองเดิม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-16 12:56:07


        ไม้ เมืองเดิม กฤษณะ พึ่งบุญ และ กฤษณ์ พึ่งบุญฤทธิ์ เป็นนามปากกาของ ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา (16 มิถุนายน พ.ศ. 2448 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2485)
        ผลงานของไม้ เมืองเดิม มีความโดดเด่นด้านสำนวนภาษาเฉพาะตัวที่เรียกว่าสำนวนลูกทุ่ง นำเสนอเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสังคมชนบทไทยเป็นหลัก
        นอกเหนือจากคุณค่าทางวรรณศิลป์ งานเขียนของ ไม้ เมืองเดิม ยังมีแง่มุมทางความคิดแสดงให้เห็นถึงระบอบสังคมแบบชาวบ้านในสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่คอยโอบอุ้มให้สมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
        งานเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของ ไม้ เมืองเดิม ได้แก่เรื่อง แผลเก่า ซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้ง ภาพยนตร์ แผลเก่า ฉบับปี 2520 ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
        ก่อนจะมีชื่อเสียงกับเรื่องแผลเก่า ก้านใช้นามปากกา กฤษณ์ พึ่งบุญฤทธิ์ เขียนเรื่อง ชาววัง ในปี พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นเรื่องของหญิงรักหญิง เป็นวรรณกรรมเสียดสีสังคมที่ค่อนข้างล้ำสมัยและได้รับคำวิจารณ์ทางลบอย่างยิ่งในสมัยนั้น
        ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 37 ปี จากโรคพิษสุราเรื้อรัง ทิ้งไว้เพียงงานเขียนที่เป็นวรรณกรรมอมตะที่คนไทยจดจำได้ไม่ลืม

คอลเลคชัน “ย้อนอดีตกับไม้ เมืองเดิม”

   - แผลเก่า / ไม้ เมืองเดิม (2544) น ม962ผ
   - สำเภาล่ม / ไม้เมืองเดิม (2538) น ม962ส
   - เสือข้าม / ไม้เมืองเดิม (2538) น ม962ส
   - แสนแสบ / ไม้ เมืองเดิม (2537) น ม962ส
   - ชายสามโบสถ์ / ไม้ เมืองเดิม (2537) น ม962ช
   - ขุนศึก / ไม้ เมืองเดิม (2548) น ม969ข
   - บางระจัน / ไม้เมืองเดิม (2538) น ม962บ
   - รอยไถ / ไม้ เมืองเดิม ([2544]) น ม962ร
   - ล้างบาง / ไม้ เมืองเดิม (2538) น ม962ล