หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-17 12:21:53

17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


        วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถูกกำหนดขึ้นเป็นวันที่ 17 มกราคม ตามวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 แม้ในปัจจุบันจะมีหลักฐานเป็นที่ถกเถียงกันถึงที่มาของหลักศิลาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่อาจลบความเป็นจริงของพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยได้