หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ภัยหน้าฝน อากาศเย็นและชื้นในช่วงฤดูฝน เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
ภัยหน้าฝน อากาศเย็นและชื้นในช่วงฤดูฝน เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-18 12:49:40


ภัยหน้าฝน

        อากาศเย็นและชื้นในช่วงฤดูฝน เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ โรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร โรคติดต่ออื่นๆ และภัยสุขภาพที่มิใช่โรค

        โดยโรคที่มีการระบาดทุกปีในช่วงนี้ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ ไข้เลือดออก มาลาเรีย ชิคุนกุนยา ไวรัสซิกา อหิวาตกโรค ไว้รัสตับอักเสบ มือเท้าปาก และฉี่หนู ส่วนภัยสุขภาพอื่นๆ ได้แก่อันตรายจากสัตว์มีพิษ อุบัติเหตุทางถนน และฟ้าผ่า

        การป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น ดื่มน้ำสะอาด รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัยอยู่เสมอ

เรื่อง : รัชนก ทองขาวขำ

ภาพประกอบ : กรมควบคุมโรค