หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 17​ ตุลาคม ค.ศ. 2003 ไทเป 101 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้น
17​ ตุลาคม ค.ศ. 2003 ไทเป 101 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-18 11:07:50


17 ตุลาคม

        ไทเป 101 หรืออาคารศูนย์การเงินโลกไทเป กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นตึกระฟ้าสูง 101 ชั้น หรือ 509.2 เมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2003  จนถึงการเปิดตัวของอาคารเบิร์จคาลิฟา ดูไบ ในปี 2010

        ไทเป 101 นับเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันสมัยใหม่ และปรากฏตัวบ่อยครั้งบนสื่อการท่องเที่ยวของไต้หวัน