หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พิพิธภัณฑ์สมุนไพร : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑ์สมุนไพร : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-18 15:23:18

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        เดิมใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทยและประวัติเภสัชกรรมไทย” โดยมี Institute of Oriental Medicine Research, Toyama Medical and Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น เป็น sister institute ต่อมาได้ย้ายมาใช้พื้นที่ชั้น 3 ของอาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในปัจจุบัน และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544

        ภายในได้รวบรวม จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรของไทยและต่างประเทศ รูปเคารพ ตำรายา เครื่องมือในการผลิตยาสมัยโบราณ ข้อมูลวิวัฒนาการในการผลิตและการใช้ยาของไทย และเรื่องราวเกี่ยวกับยาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและศึกษาความรู้ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจ

        เปิดเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ มีค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.chula.ac.th/museum/767