หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 10:46:55


        เพื่อเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

        ในปี 2565 นี้ จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 33 ในธีมงาน "เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio - Circular Green Economy" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งแบบ on-site และ on-line

        กิจกรรมภายในงานจะเน้นไปที่กิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้

        แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน e-sport

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะท้องถิ่น เช่น การแข่งขันจรวดน้ำ ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น แข่งขันเครื่องบินกระดาษ

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ